"
Musimy sobie w pełni uświadomić, że czas 
                                             rodzenia składa się głównie z przerw między skurczami." 
                                                                                                                           W.Fijałkowski

 

 

 

Jedną z profesjonalnych form przygotowania kobiety do świadomego przeżywania
ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem jest szkoła rodzenia. Zajęcia na
kursie starają się w przystępny sposób pokazać możliwości świadomego
przeżywania porodu, nawiązania więzi psychologicznej między nienarodzonym
dzieckiem a rodzicami, pomagają w dojrzewaniu do ról rodzicielskich.

 

W Szkole Rodzenia BOBAS:

 

 

Koszt kursu:

                                           - cena uzależniona od rodzaju zajęć,

                         - spotkania indywidualne, koszt uzależniony od ilości spotkań,

                           -więcej informacji dotyczących opłat pod numerem 609 265 551.


       Opłatę można uiścić w następujących formach:

-bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu

                             -wpłata na konto  mBank 81 1140 2004 0000 3202 5851 7484

 

 

 

Copyright © 2008 Szkoła rodzenia Bobas

Webon.pl