"
Musimy sobie w pełni uświadomić, że czas 
                                             rodzenia składa się głównie z przerw między skurczami." 
                                                                                                                           W.Fijałkowski

 

 

 

Jedną z profesjonalnych form przygotowania kobiety do świadomego przeżywania
ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem jest szkoła rodzenia. Zajęcia na
kursie starają się w przystępny sposób pokazać możliwości świadomego
przeżywania porodu, nawiązania więzi psychologicznej między nienarodzonym
dzieckiem a rodzicami, pomagają w dojrzewaniu do ról rodzicielskich.

 

W Szkole Rodzenia BOBAS:

 

 

Koszt kursu:

- 350zł (8 spotkań po 2 godziny),

                                     - spotkania indywidualne, koszt uzależniony od ilości spotkań.            

  opłatę można uiścić w następujących formach:

-bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu
                                 -wpłata na konto  mBank 81 1140 2004 0000 3202 5851 7484

 

 

 

Copyright © 2008 Szkoła rodzenia Bobas

Webon.pl