Szkoła Rodzenia Bobas

Szkoła Rodzenia Bobas

Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

O szkole

"Musimy sobie w pełni uświadomić, że czas 
rodzenia składa się głównie z przerw między skurczami."
 
W.Fijałkowski

Jedną z profesjonalnych form przygotowania kobiety do świadomego przeżywania
ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem jest szkoła rodzenia. Zajęcia na
kursie starają się w przystępny sposób pokazać możliwości świadomego
przeżywania porodu, nawiązania więzi psychologicznej między nienarodzonym
dzieckiem a rodzicami, pomagają w dojrzewaniu do ról rodzicielskich.

 

W Szkole Rodzenia BOBAS:

 • zajęcia prowadzi wykwalifikowana położna pracująca na Bloku Porodowym,

 • pierwsze spotkanie przewidziane jest na 24-28 tydzień ciąży, istnieje możliwość dogodnego doboru terminu kursu,
 • małe grupy - mile widziana osoba towarzysząca,
 • zajęcia odbywają się w klimatyzowanej sali,
 • zajęcia trwają 8 tygodni, jedno spotkanie w tygodniu trwające  2 godziny,

 • program każdych zajęć obejmuje gimnastykę wraz z ćwiczeniami oddechowymi i 
  relaksacyjnymi oraz jeden z zaplanowanych tematów,

 • tematyka spotkań obejmuje wykłady dotyczące ciąży,  porodu, pielęgnacji noworodka, karmienia piersią , połogu, prezentacja filmów (laktacja, pielęgnacja noworodka), pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach,

 • istnieje możliwość spotkań indywidualnych,

 • zajęcia w szkole rodzenia BOBAS przygotowują do odbycia porodu rodzinnego,
 • Szkoła Rodzenia współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, w razie zainteresowania istnieje możliwość spotkania  z przedstawicielem.

 • w okresie połogowym wszystkie Panie uczestniczące w kursie mają możliwość otrzymania wsparcia, które bywa niezbędne, w trudnych chwilach związanych z początkiem macierzyństwa,

 • każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, poradniki dotyczące ciąży, pielęgnacji noworodka, karmienia piersią oraz diety kobiety karmiącej, nowe znajomości, ciekawe kontakty,
 • na wyposażeniu Szkoły Rodzenia znajduje się urządzenie łagodzące skurcze porodowe- TENS - istnieje możliwość przetestowania.

 

Koszt kursu:

 • cena uzależniona od rodzaju zajęć
 • spotkania indywidualne, koszt uzależniony od ilości spotkań,
 • więcej informacji dotyczących opłat pod numerem 609 265 551.

 

Opłatę można uiścić w następujących formach:

 • bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu
 • wpłata na konto  mBank 81 1140 2004 0000 3202 5851 7484