Szkoła Rodzenia Bobas

Kontakt

Szkoła Rodzenia Bobas
Beata Bogusz

Kontakt

ul. Starobojarska 12 lokal 4

15-073 Białystok

telefon: 609 265 551609 265 551
e-mail: beatabogusz@op.pl

 

REGULAMIN SZKOŁY RODZENIA

 1. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, pozwalający na wykonywanie ćwiczeń.
 2.  Wszystkich uczestników obowiązuje zmiana obuwia.
 3. Początek zajęć przewidziano na 24-28 tydzień ciąży.
 4. W zajęciach może uczestniczyć osoba towarzysząca, koszt kursu w takiej sytuacji nie ulega zmianie.
 5. Nie jest wymagana pisemna zgoda lekarza na uczestnictwo w ćwiczeniach, ale przed rozpoczęciem zajęć należy zasięgnąć opinii  czy nie ma przeciwwskazań do ich wykonywania.
 6. Pełen cykl kursu to 8 spotkań, jeden raz w tygodniu, czas trwania dwie godziny lekcyjne.
 7. Istnieje możliwość odrobienia wykładu z inną grupą, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, na ćwiczeniach można zostać, jeśli w danej grupie jest wolne miejsce.
 8. Cennik:
  • cena kursu uzależniona jest od rodzaju wybranego modułu,
  • 100 - 120zł – spotkanie indywidualne w Szkole Rodzenia,
  • 120 - 150 zł – spotkanie w domu klientki, (+ dojazd)
  • 120 -150 zł – wizyta patronażowa, kąpiel noworodka, (+ dojazd)
 9. Po kończeniu pełnego kursu na życzenie kursantek wystawiane jest zaświadczenie o ukończonym kursie.